Додати новий коментар

Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Текст у сучасному лінгвістичному вимірі"

2–3 квітня 2015 року у м. Переяслав-Хмельницькому відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Текст у сучасному лінгвістичному вимірі».

Конференцію відкрив ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Скоровороди» Коцура В. П.

На пленарному засідання свої доповіді представили:

  1. Лукашанець О. О. – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН Білорусії, перший замісник з наукової роботи Центру дослідження білоруської культури, мови і літератури Національної академії Білорусії, директор філіалу «Інститут мови і літератури імені Я. Коласа і Я. Купали» (Білорусь). Слов’янські мови в сучасному європейському контексті: проблеми розвитку та функціонування.
  2.  Дель Г. С. – доктор філософії, доцент кафедри теорії та практики перекладу з романських мов ім. М. Зерова Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Італізми у творах М. Коцюбинського.
  3. Колесник О. С. – доктор філологічних наук, професор кафедри германської та романської філології Київського університету імені Бориса Грінченка. Концепт-міфологема ЕЛЬФ у дзеркалі мови.
  4. Лучик В. В. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального і слов’янського мовознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія». Словотвір топонімів України: київсько-руський період.
  5. Мойсієнко А. К. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Київського національного  університету імені Тараса Шевченко. Звукописний компонент у народній загадці.
  6. Потапенко С. І. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської філології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Когнитивная риторика англоязычного медиа-дискурса: жанровая дифференциация текстов.
  7. Тараненко О. О. – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу загального мовознавства Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. Українсько-російський «суржик»: його статус і його носії.
  8. Мізін К. І. – доктор філологічних наук, професор кафедри перекладу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Місце зіставної культурології серед інших лінгвістичних і нелінгвістичних дисциплін.

Викладачі кафедри перекладу взяли активну участь, надіславши 6 статей для публікації у фаховому збірнику наукових праць.

Українська