Додати новий коментар

Вітаємо із захистом дисертації!

Кафедра перекладу вітає

викладача Артеменко Юлію Олександрівну

з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови» у спеціалізованій вченій раді

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Бажаємо подальших успіхів та натхнення!

 

Українська