Додати новий коментар

Запрошуємо на конференцію!

Шановні викладачі і студенти!
КрНУ імені Михайла Остроградського 
запрошуємо Вас узяти участь у роботі 
ХХIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених
"Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства"
,
яка відбудеться у місті Кременчук (Україна) з 7 по 8 квітня 2016 року

 

Мета конференції:
― залучення студентства до наукової діяльності;
― обмін досвідом та ідеями між молодими вченими, які представляють різні наукові школи;
― стимулювання творчої діяльності молодих науковців;
― ознайомлення молоді з результатами останніх досліджень та інноваційними тенденціями в науці

 

Напрямки роботи конференції:
– Геометричне моделювання технічних процесів.
– Геотехнічна механіка.
– Інженерне матеріалознавство.
– Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології.
– Проблеми створення нових машин і технологій.
– Транспорт. Дорожні та будівельні машини.
– Інноваційність прогресивних методів обробки і технологічного обладнання.
– Геодезія, землевпорядкування та кадастр.
– Екологічна безпека.
– Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки.
– Механізми регулювання інноваційних процесів у регіоні.
– Проблеми менеджменту в трансформаційний період розвитку економіки. Стратегія розвитку туристичного бізнесу.
– Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг.
– Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук.
– Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов.
– Біотехнологія та здоров’я людини.

 

Запрошення на конференцію

 

Українська