Додати новий коментар

ХХIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених КрНУ імені Михайла Остроградського "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства"

20-21 квітня викладачі і студенти кафедри перекладу взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства". На засідання секції "Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов" були представлені такі доповіді:

Назва тез

Автори

1.               

Прагмалінгвістичні особливості німецької інтернет-комунікації

Лукашик Е.О., студ., науковий керівник Кучеренко І.В., старш. викладач

2.               

Роль фонових знань при перекладі власних назв

Білоус К.О., студ., науковий керівник Кожемяченко Н.В., старш. викладач

3.               

Локалізація програмного забезпечення: проблема перекладу

Панчешна В.І., студ., науковий керівник Кожемяченко Н.В., старш. викладач

4.               

Проблема деградації особистості та її художнє втілення в творах О. де Бальзака «Шагренева шкіра» та Оскара Вайлда «Портрет Доріана Грея»

Ковтун О.В., студ., науковий керівник Шульженко Ю. М., старш. викладач

5.           

Вплив творчості Говарда Філіпса Лавкрафта на популярну культуру та розвиток жанру жахів

 

Саліхов Р., студ., науковий керівник Шульженко Ю. М., старш. викладач

6.               

Система моральних цінностей у історичному романі «Граф Монте-Крісто» О. Дюма

 

Юрчак К., студ., науковий керівник Шульженко Ю. М., старш. викладач

7.               

До проблеми локалізації сучасних комп’ютерних ігор: помилки та способи їх уникнення

Кондратенко В.В., студ., Титар І.О., студ., науковий керівник Шульженко Ю. М., старш. викладач

8.               

Лінгвостилістичні особливості реклами автомобілів

Таранець І.В., студ., науковий керівник Кожемяченко Н.В., старш. викладач

9.               

Лінгвостилістичні характеристики жанру твіттінг у середовищі англомовної політичної комунікації

Лукашик Е.О., студ., науковий керівник Чрділелі Т.В., к.філол.н., доц.

10.           

Засоби створення художнього образу в літературі на прикладі роману Гі Де Мопассана «Життя»

Козловська Д.В., студ., науковий керівник Ануріна І.С., викладач

11.           

Лексико-граматичні особливості німецькомовних інструкцій для медичного застосування лікарських засобів та їх переклад на українську мову

Мазур Д.Р., студ., науковий керівник Ануріна І.С., викладач

12.           

Вплив новітніх комп’ютерних технологій та методу тандем на якість знань з англійської мови

Муллаянова В.Ф., студ., науковий керівник Ануріна І.С., викладач

13.           

Лінгвістична компресія в англійській діалогічній розмовній мові (на матеріалі творів сучасної художньої літератури)

Рибас О.С., студ., науковий керівник Ануріна І.С., викладач

14.           

Лексичні проблеми перекладу термінів німецької мови у галузі будівельної техніки

Кондратенко Д.А., студ., науковий керівник Ануріна І.С., викладач

15.           

Німецькомовні військові терміни: перекладацький аспект

Курка Д.В., студ., науковий керівник Ануріна І.С., викладач

16.           

Використання CAT-інструментів у професійній діяльності перекладача

Ануріна І. С., викладач

17.           

Дитяча література як підручник життєвої філософії (за романом Е. Портер «Поліанна»)

Денісова А.В., студ., науковий керівник Шульженко Ю.М., старш. викладач

18.           

Гіпертекст як форма організації тексту в романі Милорада Павича «Хозарський словник»

Семенова О., студ., науковий керівник Шульженко Ю.М., старш. викладач

19.           

Композиційні та стилістичні особливості афористики  Вільяма Блейка як проблема перекладу

Виноградна А., студ., науковий керівник Шульженко Ю.М., старш. викладач

20.           

Символізм та алюзивність власних назв у циклі романів Дж. Роллінґ про Гаррі Поттера: як проблема перекладу

Чічканова А., студ., науковий керівник Шульженко Ю.М., старш. викладач

21.           

Концепт BLOOD/КРОВ як лінгвокультурний феномен

Падашуля К., студ., науковий керівник Чрділелі Т.В., к.філол.н., доц.

22.           

Вербалізація концепту ПОЛІТИКА в англомовному та україномовному медіа дискурсі

Хамаршех А.Ш., студ., науковий керівник Чрділелі Т.В., к.філол.н., доц.

23.           

Ідіостиль як перекладацька проблема (на матеріалі творів Джорджа Орвелла)

 

Панасенко Ю.В., студ., науковий керівник Артеменко Ю.О., старш. викладач

24.           

Ідіостиль як авторський почерк (на матеріалі роману Маркуса Зузака «Крадійка книжок»)

 

Асальдерова К.Ю., студ., науковий керівник Артеменко Ю.О., старш. викладач

25.           

Роль невербальних компонентів у художньому тексті

Багро М.І., студ., науковий керівник Кожемяченко Н.В., старш. викладач

26.           

Алюзії Боба Ділана: лінгвістичний аналіз

Василенко О.Є. студ., науковий керівник Кожемяченко Н.В., старш. викладач

27.           

Реклама косметичних засобів: доперекладацький аналіз

Воржева І.В. студ., науковий керівник Кожемяченко Н.В., старш. викладач

 

Українська