Додати новий коментар

Акредитація освітньо-професійної програми Германські мови та літератури (переклад включно)

14-16 січня кафедра перекладу успішно пройшла акредитацію освітньо-професійної програми Германські мови та літератури (переклад включно) щодо підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Голова експертної комісії - Самохіна В.О. (завідувач кафедри перекладу англійської філології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор філологічних наук, професор).

Член експертної ради - Некряч Т.Є. (професор кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О.М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету, кандидат філологічних наук, доцент).

 

Комісія розглянула подану навчальним закладом акредитаційну справу та на підставі експертизи із зазначеної спеціальності безпосередньо у навчальному закладі провела експертне оцінювання відповідності державним вимогам освітньої діяльності КрНУ щодо підготовки фахівців.

З висновками акредитаційної комісії можна ознайомитися тут.

 

Українська