Додати новий коментар

Конкурс студентських наукових робіт

У лютому 2019 року на кафедрі перекладу провели І етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт.

За результатами захистів такі роботи рекомендовані до участі у ІІ турі:

Секція "Гендерні дослідження":

1) Цебрієнко В.В. "Ґендерна політкоректність: англо˗українські паралелі в аспекті міжкультурної комунікації".

2) Коваленко Д.С. "Гендерні особливості політичного дискурсу (на матеріалі виступів жінок-політиків)".

3) Виноградна А.В. "Жіночий образ в любовному романі: гендерний аспект (на матеріалі романів Д.Остен та С.Шелдона)".

Секція "Романо-германські мови та літератури (з методикою їх викладання):

1) Юрчак К.О. "Мовна гра з інтертекстуально-прецедентною основою як домінантна риса ідіостилю Л. Керрола".

2) Семенова О.Р. "Порушення мовної норми як засіб створення портрету головного героя художнього твору".

3) Семенцова А.Г. "Специфіка актуалізації та трансформації фразеологічних одиниць в сучасній англійській мові".

Викладачі кафедри щиро вдячні всім учасникам конкурсу й бажають переможцям удачі у ІІ турі.

Українська