ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки»

 

Викладачі й студенти кафедри перекладу взяли участь у XVIII Міжанродній науково-практичній конференції "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки". На секційному засіданні учасники заходу представили свої доповідій й обговорили актуальні проблеми розвитку мовознавства та перекладаознавства, а саме:

Кожемяченко Н.В., Коваленко Д.С. МОВНІ ЗАСОБИ ЕМОТИВНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ
Кожемяченко Н.В., Рева Т.С. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ КОЛОРОНІМИ В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
Кожемяченко Н.В., Семенцова А.Г. МОВНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ КРАСИ В НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Фадєєва О.В. ТЕРМІНОЛЕКСИКА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ
Чрділелі Т.В. ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ
Чрділелі Т.В., Виноградна А.В. ЛІНГВО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Чрділелі Т.В., Семіошко Г.С. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «АМЕРИКАНСЬКИЙ ІНДИВІДУАЛІЗМ»
 
Повний текст доповідей на конференції можна знайти за посиланням http://vernadsky.kdu.edu.ua/tezy_2018.pdf
Українська

Додати новий коментар