Історія англійської мови

Мета навчальної дисципліни сприяти свідомому сприйняттю спеціалістом сучасних мовних форм, лексичних відтінків, які нерідко не з’ясовані з точки зору нормативних курсів. Знайомити з історичним процесом, що обумовив розвиток та становлення англійської мови, розширює лінгвістичний та загальнофілологічний діапазон перекладача, сприяє досягненню успіху  у прагненні до адекватного відтворення рідною мовою іншомовних форм. Курс орієнтований на ті вимоги, які пропонуються для підготовки перекладача. 

Прослухавши курс,студент повинен знати:

історичні та граматичні особливості англійської мови,діалектизми на різних рівнях мови, розбіжності у написанні та вимові, етимологію ідіоматичних висловів.

уміти:

дати етимологічні пояснення тим особливим явищам у фонетиці, граматиці, лексиці сучасної англійської мови, які вважаються винятком з правил. 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Курс лекцій

Методичні вказівки для щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи