Історія зарубіжної літератури

Курс «Історія зарубіжної літератури” має на меті ознайомити студентів з історичним розвитком світового літературного процесу, з особливостями літературних епох, їх духовними цінностями, з кращими набутками, кожної з літературно-художніх епох – античністю, середніми віками, Відродженням  бароко і класицизмом, просвітництвом і романтизмом, літературою ХІХ та ХХ ст. в усьому розмаїтті літературних жанрів та стилів. Серед основних задач курсу — навчити студентів розпізнавати жанри будь-яких творів, встановлювати приналежність твору до певної епохи, бачити характерні риси авторського стилю.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: явища художньої літератури, усвідомлювати природу різних жанрів літературної творчості, усвідомлювати спільне і своєрідне в змінах культурних традицій та літературних стилів;  

уміти: аналізувати явища художньої літератури; реферувати науково-критичну літературу  в рамках програмних проблем і питань.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Курс лекцій

Методичні вказівки для щодо семінарських занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи