Каталог вибіркових освітніх компонент

          5 семестр

Анотація. Історія англійської мови

Анотація. Основи наукових досліджень у лінгвістиці й транслятології

Анотація. Практика перекладу (англійська мова)

Анотація. Принципи реферування та анотування

Анотація. Проблеми соціокультурного варіювання мови в аспекті перекладу

Анотація. Прагматичні аспекти послідовного двостороннього перекладу

          6 семестр

Анотація. Семантико-стилістичні аспекти перекладу (англійська мова)

Анотація. Лінгвокраїнознавство (англійська та німецька мови)

Анотація. Практика перекладу (англійська мова)

Анотація. Переклад ділового мовлення (англійська мова)

          7 семестр

Анотація. Основи усного перекладу (англійська мова)

Анотація. Комп'ютерні системи перекладу

Анотація. Практика перекладу (англійська мова)

Анотація. Міжкультурна комунікація

Анотація. Граматичні проблеми перекладу (англійська мова)

Анотація. Основи усного перекладу (німецька мова)

          8 семестр

Анотація. Практика перекладу (англійська мова)

Анотація. Практика перекладу (німецька мова)

Анотація. Комунікативні стратегії англійської мови

Анотація. Переклад фахових текстів з німецької мови