Матеріально-технічне забезпечення

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

Викладання дисциплін ОП забезпечено лекційними аудиторіями та спеціалізованими аудиторіями з мультимедійним обладнанням (комп’ютерні класи) з доступом до мережі Інтернет. Навчальні аудиторії кафедри мають необмежений доступ до мережі Internet. Якісне та змістовне навчально-метoдичне забезпечення oсвітньoї прoграми гарантує дoсягнення визначених OП цілей та прoграмних результатів. Навчальний процес забезпечено підручниками, довідковою літературою, методичними виданнями викладачів кафедри.

№ ауд.

назва Призначення та опис
7418 Відеоклас  
7319 Лінгафонний кабінет  
7304 Лекційна аудиторія  
7409 Лекційна аудиторія  
7410,7412 Навчальні аудиторії