Методологія та організація перекладознавчих досліджень

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія і організація перекладознавчих досліджень» є набуття студентами рівня знань, що забезпечить необхідну для фахівця компетенцію у науковій та професійній діяльності. Досягнення мети здійснюється через виконання низки

завдань:   

  • вивчити сучасний стан лінгвістичної літератури;
  • оволодіти термінологічним апаратом перекладознавчої науки;
  • брати участь у наукових диспутах;
  • написати реферат із заданої теми;
  • скласти тези і написати наукову статтю;
  • анотувати та реферувати рідною мовою англомовні першоджерела за фахом.

Дисципліну викладає доц. Фадєєва О.В.

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Курс лекцій

Методичні вказівки щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи