Наукова робота студентів

Студентська наука

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою навчального процесу на кафедрі, адже у нас створені всі умови для того, щоб студенти могли реалізувати свої здібності до наукової роботи.

Студенти кафедри беруть участь у:

  • кафедральних науково-дослідних роботах;
  • конкурсах наукових студентських робіт;
  • Всеукраїнських студентських олімпіадах;
  • наукових студентських гуртках, наукових семінарах;
  • регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Сертифікати "PROMETHEUS" 2020

На кафедрі діє Товариство студентів, аспірантів та молодих учених (ТСАМУ). Метою діяльності ТСАМУ є сприяння розвитку наукової, дослідної, організаторської та творчої діяльності студентів кафедри. Основними напрямками діяльності ТСАМУ кафедри є:

  • залучення студентів до наукової роботи, допомога у пошуку наукових керівників, тем для досліджень;
  • інформування студентів про наукові заходи, конференції та семінари, що проводяться на кафедрі, в КрНУ та інших ВНЗ України;
  • участь в організації щорічної міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»;
  • участь в організації наукових семінарів магістрантів кафедри;
  • висвітлення на сайті кафедри цікавої для студентів інформації, подій в університеті та на кафедрі, що стосуються наукової діяльності