Навчальна робота

Список дисциплін за курсами

І курс

Вступ до мовознавства

Історія зарубіжної літератури

Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум

Основна іноземна мова: практична граматика

Основна іноземна мова: практична фонетика англійської мови

Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німецька мова)

ІІ курс

Вступ до перекладознавства

Історія англійської мови

Історія зарубіжної літератури

Міжкультурна комунікація

Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум

Основна іноземна мова: практична граматика

Переклад ділового мовлення (англійська мова)

Практика перекладу з англійської мови

Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім. мова)

ІІІ курс

Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови

Основи наукових досліджень

Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум

Основна іноземна мова: практична граматика

Переклад офіційно-ділової документації

Порівняльна лексикологія англійської та української мов

Практика перекладу з англійської мови

Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім. мова)

 

IV курс

Граматичні проблеми перекладу

Комп'ютерні системи перекладу

Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови (німецька)

Основи усного перекладу

Основна іноземна мова: усна англійська мова

Основна іноземна мова: читання та переклад з англійської мови

Перекладацький аналіз текстів з економіки (німецька мова)

Перекладацький аналіз технічних текстів (німецька мова)

Переклад ділового мовлення (німецька мова)

Практика перекладу з англійської мови

Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім. мова)

Семантико-стилістичні проблеми перекладу текстів різних жанрів

Теорія перекладу

V курс (ОКР "Магістр")

Гарант програми - к.філол.н., доц. Чрділелі Т. В.

Загальна теорія перекладу

Зіставна лінгвокультурологія

Комунікативні стратегії другої іноземної мови

Комунікативні стратегії основної іноземної мови

Перекладацький аналіз фахових текстів

Практика письмового перекладу з основної іноземної мови

Практика усного перекладу з основної іноземної мови

Практичний курс другої іноземної мови і переклад (німецька)

Редагування перекладів

Сучасні інформаційні технології у перекладі