Навчальна робота

Список дисциплін за курсами

І курс

Вступ до мовознавства

Історія зарубіжної літератури

Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум

Основна іноземна мова: практична граматика

Основи теорії мовної комунікації

Основна іноземна мова: практична фонетика англійської мови

Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім.)

ІІ курс

Вступ до перекладознавства

Історія основної іноземної мови

Історія зарубіжної літератури

Міжкультурна комунікація

Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум

Основна іноземна мова: практична граматика

Практика перекладу з основної іноземної мови

Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім.)

ІІІ курс

Основи наукових досліджень

Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум

Основна іноземна мова: практична граматика

Переклад фахових текстів з основної іноземної мови

Порівняльна граматика основної іноземної та української мов

Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов

Практика перекладу з основної іноземної мови

Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім.)

Стилістика основної іноземної мови

Теорія перекладу

 

IV курс

Граматичні проблеми перекладу

Комп'ютерні системи перекладу

Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови

Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум

Практика перекладу з основної іноземної мови

Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім.)

Стилістика основної іноземної мови

V -VІ курс (ОКР "Магістр")

Гарант програми - к.філол.н., доц. Чрділелі Т. В.

Загальна теорія перекладу

Комунікативні стратегії другої іноземної мови

Комунікативні стратегії основної іноземної мови

Літератури країн, мови яких вивчаються

Перекладацький аналіз фахових текстів

Практика письмового перекладу з основної іноземної мови

Практика усного перекладу з основної іноземної мови

Практичний курс другої іноземної мови та перекладу (німецька мова)

Методика викладання перекладу у вищій школі

Редагування перекладів

Сучасні інформаційні технології у перекладі

Методологія та організація перекладознавчих досліджень