Навчально-методичний комплекс дисциплін

Список дисциплін за курсами

І курс

Академічна українська мова

Вступ до мовознавства

Загальна психологія

Латинська мова

Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум

Основна іноземна мова: практична граматика

Основи мовленнєвої комунікації

Основи теорії мовної комунікації

Основна іноземна мова: практична фонетика англійської мови

Практичний курс англійської мови: аналітичне читання та розмовний практикум

Практичний курс англійської мови: граматика

Практичний курс англійської мови: фонетика

Практичний курс німецької мови і перекладу

Українознавство

ІІ курс

Вступ до перекладознавства

Історія основної іноземної мови

Література англійськомовних і німецькомовних країн

Міжкультурна комунікація

Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум

Основна іноземна мова: практична граматика

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Практичний курс англійської мови: аналітичне читання та розмовний практикум

Практичний курс англійської мови: граматика

Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім.)

Практичний курс німецької мови і перекладу

Практичний курс англійської мови: фонетика

Практика перекладу з основної іноземної мови

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

ІІІ курс

Основи наукових досліджень

Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум

Основна іноземна мова: практична граматика

Переклад фахових текстів з основної іноземної мови

Порівняльна граматика основної іноземної та української мов

Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов

Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім.)

Практика перекладу з основної іноземної мови

Стилістика основної іноземної мови

Теорія перекладу

 

IV курс

Граматичні проблеми перекладу

Безпека життєдіяльності, цивільний захист

Комп'ютерні системи перекладу

Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови

Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум

Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім.)

Практика перекладу з основної іноземної мови

Основи усного перекладу

Програма державного іспиту з основної іноземної мови

Програма державного іспиту з другої іноземної мови і перекладу

 

V -VІ курс (ОКР "Магістр")

Гарант програми - к.філол.н., доц. Чрділелі Т. В.

Методичні вказіки щодо написання магістерської роботи

Загальна теорія перекладу

Комунікативні стратегії англійської мови

Комунікативні стратегії німецької мови

Медіапедагогіка

Методологія і організація перекладознавчих досліджень

Методика викладання германських мов і перекладу

Перекладацький аналіз фахових тексів

Практика перекладу з англійської мови

Практика перекладу з німецької мови

Сучасна література країн, мова яких вивчається

Сучасні інформаційні технології у перекладі

Теорія і методи дискурс-аналізу