ОПП

Підготовка фахівця відбувається за освітньо-кваліфікаційним рівнем:

 

Освітньо-професійна програма 035.041 Філолоігя: германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"

Кваліфікація – бакалавр філології, перекладач з англійської та німецької мов

Термін навчання 3 роки 10 місяців

 

Освітньо-професійна програма 035.041 Філолоігя: германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр"

Кваліфікація – магістр з філології (германські мови та літератури (переклад включно))

Термін навчання 1 рік 4 місяці