Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є усне мовлення на підгрунті розвитку необхідних автоматизованих мовленнєвих навичок, розвиток техніки читання й вміння розуміти на слух англійський текст, який містить засвоєну раніше лексику й граматику, розвиток навичок писемного мовлення.

Навчання говоріння ставить за мету розвиток умінь спонтанного непідготовленого спілкування. З цією метою застосовуються мовленнєві вправи проблемного характеру, пов’язані з необхідністю опису, порівняння, протиставлення, аналізу, оцінювання та формулювання висновків. Такі вправи, що здійснюються у парному і груповому виконанні, забезпечують активність студентів та інтенсивність їхньої праці.

Змістом навчання читання є розвиток контекстуальної догадки та розуміння незнайомих слів у тексті, розпізнавання його головної ідеї, складових, їхньої структури, елементів та засобів зв’язку між ними. Передбачається також формування навичок відновлення деформованих текстів, розвиток умінь розпізнавання аргументації автора, прогнозування змісту тексту, з огляду на наявну інформацію.

 

Протягом третього – четвертого років навчання студенти мають вийти на рівень С1 – С2 (згідно з Common European Framework of Reference, 2001), відповідно і матеріали, запропоновані у методичних вказівках, готують їх до тестів та іспитів такого рівня.

Дисципліну викладає старш. викл. Ю. М. Шульженко

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Методичні вказівки для щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи