Основна іноземна мова: читання та переклад з англійської мови

Мета і задачі навчальної дисципліни: вдосконалити навички читання  і вміння виконувати лексичний, граматичний і стилістичний аналіз різних текстів а також переклад художньої, публіцистичної, технічної, наукової і економічної літератури.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: вивчені граматичні структури, володіти програмною лексикою, знати засоби різних видів аналізу;

уміти: читати оригінальну літературу з метою вилучення повної інформації,  виконувати усний та письмовий переклад, застосовувати набуті навички з розмовних кліше.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Методичні вказівки для щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи