Перекладацький аналіз технічних текстів (німецька мова)

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Методичні вказівки для щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи