Підвищення кваліфікації викладачів кафедри

 
14.02–16.09.2022 викладачі кафедри перекладу взяли участь у тематичних авторських курсах підвищення кваліфікації за темою: «Розвиток психолого-педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників ЗВО» (на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського), що проводив Університет менеджменту освіти НАПН України.
Навчання на курсах проходило у три етапи і завершилося написанням та захистом випускних робіт. Викладачі кафедри виконали наукові дослідження на наступні теми:
Артеменко Юлія Олександрівна «Предметно-мовний інтегрований підхід у процесі професійної підготовки філологів-германістів»
Кожемяченко Наталія Василівна «Підходи до розвитку фахової компетентності студентів-перекладачів»
Пономаренко Олена Олександрівна,  Шишко Анжеліна Василівна «Навчання студентів електротехнічних спеціальностей навику академічного читання»
Чрділелі Тетяна Василівна, Шульженко Юлія Миколаївна «Категорія заперечення як компонент мислення і мови у лінгвопсихологічному та дидактичному вимірі»
16.09.21 учасники курсів зібралися в режимі онлайн на підсумкову конференцію, де змогли презентувати свої наукові здобутки.
 
Українська