Практика перекладу з основної іноземної мови

Мета навчальної дисципліни: формування навичок письмового перекладу художніх, науково-технічних і газетно-публіцистичних текстів, реферованого і анотованого перекладу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: типові лексико-граматичні, стилістичні й прагматичні особливості перекладу з англійської на українську і з української на англійську мови, основні перекладацькі способи та прийоми, теоретичні засади реферування й анотування, закономірності компресії й декомпресії тексту, основні шляхи оволодіння фоновою інформацією та подолання культурного бар’єру в двосторонньому перекладі;

вміти: виконувати письмовий та усний переклад автентичних текстів широкої тематики різного комунікативного спрямування, реферований та анотований переклад на професійному рівні.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Методичні вказівки для щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи