Про кафедру

Своїм існуванням кафедра перекладу завдячує кафедрі іноземних мов, яка у 2000 році здійснила перший прийом студентів і протягом наступних трьох років готувала студентів за узгодженим з Міністерством освіти і науки України навчальним планом. Організаційну та методичну роботу вела завідувач кафедри іноземних мов кандидат філологічних наук, доцент Нінель Ігорівна Конюхова. На той час на перекладацькому відділенні кафедрою викладалося 18 навчальних дисциплін. Спеціальність обслуговували три кандидати філологічних наук: Нінель Ігорівна Конюхова, Олена Володимирівна Фадєєва та Ксенія Леонідівна Сізова.

З метою поліпшення організації навчального процесу та якості фундаментальної підготовки фахівців за напрямом 0305 «Філологія», а також, враховуючи вимоги Міністерства освіти і науки України щодо акредитації напрямів і спеціальностей, 5 червня 2003 року на факультеті менеджменту наказом ректора Кременчуцького державного політехнічного університету № 114-1 було створено випускову кафедру перекладу, яка почала здійснювати підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 6.020303 – «Філологія» і спеціалістів за спеціальністю 7.02030304 – «Переклад».

Своїм становленням кафедра перекладу завдячує своїй першій завідувачці – кандидату філологічних наук, доценту Олені Володимирівні Фадєєвій. Саме вона започаткувала й стимулювала подальший поступ наукової і методичної роботи підрозділу. Завдячуючи її енергійності, відповідальному ставленню до виконання обов’язків, вимогливості до себе й підлеглих кафедра перекладу піднялася на високий якісний рівень і посіла належне місце серед інших структурних підрозділів нашого вишу.

Традиції постійного підвищення методичної і наукової кваліфікації колективу кафедри у 2009 – 2013 роках продовжує кандидат філологічних наук, доцент Інна Іванівна Пірог.

У 2012 році докторську дисертацію захищає Костянтин Іванович Мізін. Він очолює кафедру з 2013 року і продовжує розвивати її відповідно до сучасних вимог суспільства. У 2015 році Костянтин Іванович здобуває вчене звання професора, а кандидатську дисертацію зі спеціальності «Германські мови» захищає Юлія Олександрівна Артеменко, яка пройшла свій шлях на кафедрі починаючи з посади лаборанта. Кафедра успішно ліцензує магістерську програму, і вже у січні 2017 року здійснює перший випуск магістрів-перекладачів.

З 2016-2017 навчального року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Тетяна Василівна Чрділелі. У 2020 році кандидатську дисертацію зі спеціальності «Германські мови» захищає Олена Олександрівна Пономаренко – випускниця кафедри 2010 року.

Сьогодні кафедра перекладу є структурним підрозділом факультету права, гуманітарних і соціальних наук (ФПГіСН) і здійснює підготовку професійних філологів і перекладачів з англійської та німецької мов за спеціальністю 035 Філологія (спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) за двома освітньо-професійними програмами – на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти.

Кафедра перекладу є відносно молодим підрозділом, тому її викладачі системно опікуються вдосконаленням власних професійних навичок і підвищенням кваліфікації – навчаються в аспірантурі, стажуються у провідних вищих навчальних закладах України, беруть участь у різноманітних семінарах і курсах, є активними членами Всеукраїнської спілки викладачів перекладу, забезпечують професійний перекладацький супровід університетських науково-практичних та методичних проектів.