Результати проведення наукового семінару

 

22 березня 2016 року на кафедрі перекладу КрНУ відбувся науковий семінар "Місце перекладу в міжкультурній комунікації". Активну участь у ньому брали як студенти 2-5 курсів, так і викладачі. 

Зокрема, з доповідями щодо своїх наукових досліджень виступили:

1) старш. викл. Артеменко Ю. О. ("Мовленнєві акти контактиви в англомовному діалогічному дискурсі");

2) старш. викл. Шульженко Ю. М. ("До проблеми кіноперекладу: культурний аспект (на матеріалі екранізацій романім Гелен Філдінг)");

3) старш. викл. Кожемяченко Н. В. та викл. Ануріна І. С. ("Сучасні інформаційні технології як важливий інструмент підвищення ефективності роботи професійного перекладача");

4) студ. 5-го курсу Михайлик І. А. ("Використання перекладацьких трансформацій при перекладі назв англомовних кінофільмів").

Науковий семінар пройшов в атмосфері плідної співпраці з активним обговоренням кожної з представлених розвідок. 

 

 

 

Українська

Додати новий коментар