Склад кафедри

Кафедра перекладу

Професорсько-викладацький склад

Завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, доцент Чрділелі Тетяна Василівна

ПРІЗВИЩЕ, ІМ`Я ТА ПО БАТЬКОВІ НАУКОВИЙ СТУПІНЬ І ЗВАННЯ ПОСАДА ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛ.

Безугла Лілія Ростиславівна

https://orcid.org/0000-0002-7102-7337

доктор філологічних наук, професор професор Керування магістерськими роботами

Чрділелі Тетяна Василівна

https://orcid.org/0000-0002-8257-9911

http://www.researcherid.com/rid/V-9534-2017

кандидат філологічних наук, доцент доцент

1. Порівняльна лексикологія англійської та української мов

2. Граматичні проблеми перекладу

3.Основи усного перекладу

4. Практика усного перекладу з основної іноземної мови (англ. мова)

5. Зіставна лінгвокультурологія

6.Практика письмового перекладу з основної іноземної мови (англ.)

7. Редагування перекладів

8. Лінгвокультурологія

Фадєєва Олена Володимирівна

https://orcid.org/0000-0002-9729-3078

http://www.researcherid.com/rid/I-3884-2018

кандидат філологічних наук, доцент доцент

1. Вступ до мовознавства

2. Вступ до перекладознавства

3. Основи наукових досліджень

4. Основна іноземна мова: практична граматика

5.Загальне мовознавство

6. Методологія і організація перекладознавчий досліджень

Шишко Анжеліна Василівна

https://orcid.org/0000-0003-3932-1451

http://www.researcherid.com/rid/J-4544-2018

кандидат педагогічних наук, доцент доцент

1. Методика викладання перекладу у вищій школі

2.Переклад фахових текстів (нім.мова)

3.Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім.мова)

Артеменко Юлія Олександрівна

https://orcid.org/0000-0002-9134-9958

http://www.researcherid.com/rid/U-5853-2017

 
кандидат філологічних наук старший викладач

1. Міжкультурна комунікація

2. Основна іноземна мова: практична фонетика англійської мови

3.Перекладацький аналіз фахових текстів

4. Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум

5.Стилістика англійської мови
Коваленко Катерина Василівна   старший викладач 1. Основна іноземна мова: практична граматика
2. Переклад фахових текстів з основної іноземної мови

Кучеренко Ірина Василівна

https://orcid.org/0000-0001-9091-6941

http://www.researcherid.com/rid/J-3776-2018

  старший викладач 1. Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім. мова)

Кожемяченко Наталія Василівна

https://orcid.org/0000-0003-0036-6822

http://www.researcherid.com/rid/J-4493-2018

  старший викладач 1. Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум
2. Практика перекладу з англійської мови

Шульженко Юлія Миколаївна

https://orcid.org/0000-0002-7659-6002

http://www.researcherid.com/rid/J-4647-2018

  старший викладач

1. Історія зарубіжної літератури

2.Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови

3. Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум

4. Основна іноземна мова: практична граматика

Ануріна Ірина Станіславівна

https://orcid.org/0000-0002-6952-481X

http://www.researcherid.com/rid/U-1023-2017

  викладач

1.Комп’ютерні системи перекладу

2.Переклад фахових текстів(нім.мова)

3.Практичний курс другої іноземної мови і перекладу(німецька мова)