Склад кафедри

 

КАФЕДРА ПЕРЕКЛАДУ

Професорсько-викладацький склад

Завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, доцент Чрділелі Тетяна Василівна
 

Прізвище, ім`я та по батькові Науковий -ступінь і звання Посада Дисципліни, які викл.
Безугла Лілія Ростиславівна доктор філологічних наук професор

Керування магістерськими роботами

Чрділелі Тетяна Василівна

кандидат філологічних наук доцент

1. Порівняльна лексикологія англійської та української мов

2. Граматичні проблеми перекладу

3.Основи усного перекладу

4. Практика усного перекладу з основної іноземної мови (англ. мова)

5. Зіставна лінгвокультурологія

6.Практика письмового перекладу з основної іноземної мови (англ.)

7. Редагування перекладів

8. Лінгвокультурологія

Фадєєва Олена Володимирівна кандидат філологічних наук доцент

1. Вступ до мовознавства

2. Вступ до перекладознавства

3. Основи наукових досліджень

4. Основна іноземна мова: практична граматика

5.Загальне мовознавство

6. Методологія і організація перекладознавчий досліджень

Шишко Анжеліна Василівна кандидат педагогічних наук доцент

1. Методика викладання перекладу у вищій школі

2.Переклад фахових текстів (нім.мова)

3.Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім.мова)

Артеменко Юлія Олександрівна кандидат філологічних наук старший викладач

1. Міжкультурна комунікація

2. Основна іноземна мова: практична фонетика англійської мови

3.Перекладацький аналіз фахових текстів

4. Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум

5.Стилістика англійської мови

Кучеренко Ірина Василівна   старший викладач

1. Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім. мова)

Ануріна Ірина Станіславівна   викладач

1.Комп’ютерні системи перекладу

2.Переклад фахових текстів(нім.мова)

3.Практичний курс другої іноземної мови і перекладу(німецька мова)

Кожемяченко Наталія Василівна   старший викладач

1. Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум

2. Практика перекладу з англійської мови

Коваленко Катерина Василівна   старший викладач

1. Основна іноземна мова: практична граматика

2. Переклад фахових текстів з основної іноземної мови

Шульженко Юлія Миколаївна   старший викладач

1. Історія зарубіжної літератури

2.Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови

3. Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум

4. Основна іноземна мова: практична граматика