Склад кафедри

 

КАФЕДРА ПЕРЕКЛАДУ

Професорсько-викладацький склад

Завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, доцент Чрділелі Тетяна Василівна
 

Прізвище, ім`я та по батькові Науковий -ступінь і звання Посада Дисципліни, які викл.
Безугла Лілія Ростиславівна доктор філологічних наук професор

1. Методика викладання перекладу у вищій школі 

2.Проблеми соціокультурного варіювання мови в аспекті перекладу 

Чрділелі Тетяна Василівна

кандидат філологічних наук доцент

1. Порівняльна лексикологія англійської та української мов

2. Семантико-стилістичні проблеми перекладу текстів різних жанрів

3. Порівняльна граматика англійської та української мов

4. Практика усного перекладу з основної іноземної мови (англ. мова)

5. Загальна теорія перекладу

Фадєєва Олена Володимирівна кандидат філологічних наук доцент

1. Вступ до мовознавства

2. Вступ до перекладознавства

3. Теорія перекладу

4. Практика перекладу з англійської мови

5. Порівняльна стилістика англійської та української мов

Шишко Анжеліна Василівна кандидат педагогічних наук доцент

1. Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови (німецька) 

2. Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім. мова)

3. Перекладацький аналіз технічних текстів (німецька мова) 

Артеменко Юлія Олександрівна кандидат філологічних наук старший викладач

1. Міжкультурна комунікація

2. Основи наукових досліджень

3. Основна іноземна мова: практична фонетика англійської мови

4. Перекладацький аналіз фахових текстів

5. Практика письмового перекладу з основної іноземної мови (англ. м.)

Кучеренко Ірина Василівна   старший викладач

1. Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім. мова)

2. Комунікативні стратегії другої іноземної мови (німецька)

Ануріна Ірина Станіславівна   викладач

1. Перекладацький аналіз технічних текстів (німецька мова)

2. Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім. мова)

3. Переклад ділового мовлення (німецька мова)

4. Сучасні інформаційні технології у перекладі

5. Комунікативні стратегії основної іноземної мови (англ. мова)

Кожемяченко Наталія Василівна   старший викладач

1. Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум

2. Основна іноземна мова: усна англійська мова

3. Основна іноземна мова: читання та переклад з англійської мови

4. Практика перекладу з англійської мови

5. Історія основної іноземної мови

Коваленко Катерина Василівна   старший викладач

1. Основна іноземна мова: практична граматика

2. Переклад науково-технічних текстів

3. Переклад офіційно-ділової документації

Шульженко Юлія Миколаївна   старший викладач

1. Історія зарубіжної літератури

2. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови

3. Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум

4. Основна іноземна мова: практична граматика