Спеціальність 035.04 Філологія: германські мови та літератури (переклад включно) (бакалавр)