Спеціальності

Підготовка фахівця відбувається за освітньо-кваліфікаційним рівнем:

Спеціальність 035.04 Філологія: германські мови та літератури (переклад включно)

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"

Кваліфікація – бакалавр філології, перекладач з англійської та німецької мов

Термін навчання 4 років

 

Спеціальність 035.04 Філологія: германські мови та літератури (переклад включно)

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр"

Кваліфікація – магістр філології, перекладач з англійської та німецької мов, викладач перекладу

Термін навчання 1 рік 6 місяців