Участь студентів кафедри перекладу у ХХV Міжнародній науково-пактичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства"

 

25 квітня 2018 року студенти кафедри перекладу взяли активну участь у ХХV Міжнародній науково-пактичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства". Вони представили свої доповіді у секції "Актуальні дослідження в галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук".

Зокрема, активно обговорювалися такі доповіді:

 1. ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАГМАТИЧНОЇ НАСТАНОВИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ РЕКЛАМИ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ (Воржева І.В., студ., Шишко А.В., к.п.н., доц.)
 2. КОРПУСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ (Асельдерова К. Ю., cтуд., Кожемяченко Н. В., старш. викладач)
 3. ПРОБЛЕМА ДЕКОДУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ (Блінова О.В., студ., Чрділелі Т. В., к. філол. н., доц.)
 4. ЛІНГВО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРВ’Ю (Чічканова А., студ., Кожемяченко Н. В., старш. викладач)
 5. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ВІЙСЬКОВОГО ДИСКУРСУ (Меньков В. О., студ., Чрділелі Т. В., к.ф.н.,  доц.)
 6. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КІБЕРБУЛІНГУ ЯК ФОРМИ ІНТЕРНЕТ-ЗЛОЧИНІВ (Михайлик Ю. О., студ., Беспарточна О.І., доц.)
 7. 7ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКОГО ОКАЗІОНАЛІЗМУ В КАНВІ РОМАНУ АНТИУТОПІЇ (Панасенко Ю.В., студ., Кожемяченко Н. В., старш. Викладач)
 8. . СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З ВЛАСНИМИ НАЗВАМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (П’ятенко А.О. , студ., Кожемяченко Н.В., старш. викладач)
 9. ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ ФІЛЬМІВ: ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ (Рибас О. С., студ., Артеменко Ю. О., к.ф.н., старш. викладач)
 10. АНЕКДОТ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ГУМОРИСТИЧНОГО ТЕКСТУ (Серьогіна К. М., студ., Кожемяченко Н.В., старш. викладач)
 11. ДОПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АНАЛІЗ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (Щербина Є. В., студ., Кожемяченко Н. В., старш. викладач)
 12. ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ  ВПЛИВ  МАС-МЕДІА НА ОСОБИСТІСТЬ (Слабко Д.С., студ., Беспарточна О.І., доц.)
 13. ВРАХУВАННЯ  ОСОБЛИВОСТЕЙ  АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ  ПРИ  ПЕРЕКЛАДІ ЕМФАТИЧНИХ  КОНСТРУКЦІЙ (Слабко Д.С., студ., Чрділелі Т.В., доц.)
 14. ЛОКАЛІЗАЦІЯ  АНГЛОМОВНИХ  КОМПꞌЮТЕРНИХ  ТЕРМІНІВ (Ситник А.М., студ., Кожемяченко Н.В., старш. викладач)
 15. ОСОБЛИВОСТІ  ПЕРЕКЛАДУ  ПРАВОВОГО  ЄВРОЛЕКТУ  В  НІМЕЦЬКІЙ  МОВІ (Терещенко Н. В., студ., Кучеренко І.В., старш. викладач)
 16. ДО ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ АНГЛОМОВНИХ ФІЛЬМІВ УКРАЇНСЬКОЮ: ПОШУК СТРАТЕГІЇ (Юрчак К.О., студ., Шульженко Ю.М., старш. викладач)
 17. . ПІДХОДИ ДО ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ (Михайлик Ю. О., магіст., Чрділелі Т.В,. доц.)
 18. ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ (Семенова О., студ.,  Кожемяченко Н. В., старш. викладач)
 19. АНАЛІЗ ПОЛІСЕМІЇ АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ НА ПРИКЛАДІ ДІЄСЛОВА GET (Цебрієнко В. В., студ., Кожемяченко Н. В., старш. викладач)

Також була представлена доповідь студентки кафедри філології і видавничої справи: ПОРУШЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ І СТИЛІСТИЧНИХ НОРМ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ (Мартиненко Ю.С., студ., Алексеєнко Н.М., к.ф.н., доц.)

За результатами виступів найкращими було визнано доповіді таких студентів:

1 місце - Цебрієнко В.

2 місце - Мартиненко Ю.

3 місце - Панасенко Ю. і Щербина Є.

Засідання секції прошло в атмосфері плідної співпраці із залученням студентів усіх курсі кафедри перекладу до обговорення актуальних проблем філології.

Повний текст тез доповідей на конференції можна знайти за посиланням: http://apgs.kdu.edu.ua/members.php

 

Українська

Додати новий коментар