Висновки акредитаційної комісії

 

Висновок експертної комісії

за результатами проведеної первинної акредитаційної експертизи

підготовки магістрів

зі спеціальності 8.02030304  «Переклад»,

галузь знань 0203 «Гуманітарні науки»

у Кременчуцькому національному університеті

імені Михайла Остроградського

Українська

Додати новий коментар