Ювілей Національної академії педагогічних наук України

 
До ювілею Національної академії педагогічних наук України та В.І. Вернадського кафедра перекладу провела круглий стіл «Ідеї Вернадського: мова і ноосфера», на якому студенти виступили за такими доповідями:
 
Лексико-граматичні трансформації при перекладі договірів українською мовою (Козін М.)
Терміни юридичної сфери: перекладацький аспект (Ляшенко В.)
Проблема адекватного відтворення каламбуру в анекдоті (Серьогіна К.)
Урахування прагматичних особливостей інтерв'ю при перекладі (Чічканова А.)
Проблема перекладу англійської військової термінології українською мовою (Щербина Є.)
Полісемія англійського дієслова GET як проблема перекладу (Цебрієнко В.)
ЛІнгвопрагматичні особливості Інтернет-скорочень в аспекті перекладу (Семенова О.)
Стилістично-марковані артиклеві форми в канві художнього твору: перекладацький аспект (Мелешкін М.)
Збереження лінгво-прагматичних особливостей бізнес-презентації в англо-українському перекладі (Виноградна А.)
Проблема перекладу діалекту в канві художнього тексту (на матеріалі п'єси Б. Шоу "Пігмаліон") (Кащенко Ю.)
Особливості перекладу текстів туристичної реклами (Місецька Н.)
Особливості перекладу англійського сленгу у відеоряді на основі серіалу ВВС "Sherlock" (Нікіфорова Н.)
 
 
Українська

Додати новий коментар