Висновок експертної комісії за результатами проведеної первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.02030304 «Переклад»

Висновки акредитаційної комісії

Українська

Висновок експертної комісії

за результатами проведеної первинної акредитаційної експертизи

підготовки магістрів

зі спеціальності 8.02030304  «Переклад»,

галузь знань 0203 «Гуманітарні науки»

у Кременчуцькому національному університеті