Інформація про спеціальності та освітні програми

035.041 ФІЛОЛОГІЯ: ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША – АГЛІЙСЬКА