Ліцензії і сертифікати

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми бакалаврського рівня (2021 р.)