Нормативна документація

Робоча програма "Перекладацька практика"

Щоденник з практики (шаблон)

Щоденник з практики (зразок заповнення)

Звіт з практики (приклад)