Склад кафедри

Професійну підготовку студентів, науково-дослідну та виховну роботу на кафедрі здійснюють 6 викладачів, з яких: 4 кандидати наук, 2 старших викладачі. Організацію освітнього процесу забезпечує допоміжний персонал у складі однієї особи.

Група забезпечення ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно)», спеціальність - 035 Філологія, спеціалізація - 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно) перша – англійська

Артеменко Юлія Олександрівна

Чрділелі Тетяна Василівна

Кожемяченко Наталія Василівна

Пономаренко Олена Олександрівна

Шульженко Юлія Миколаївна

Шишко Анжеліна Василівна